Κατσαρά πλέγματα

Τύπος: Κατσαρά πλέγματα (καρέ), μαύρο καρέ ή γαλβανιζέ καρέ, σε ρολλά ή φύλλα

Εφαρμογές:

  • Κατασκευή προστατευτικών και αντικλεπτικών πάνελ και κιγκλιδωμάτων
  • Κατασκευή περιφράξεων υψηλής αντοχής και αισθητικής

Ποιότητα:

  • Σύρμα σκληρό – τραβηγμένο, τότε το καρέ λέγεται «ΜΑΥΡΟ ΚΑΡΕ»
  • Σύρμα γαλβανισμένο εν’ θερμώ, τότε το καρρέ λέγεται «ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΕ»

Συσκευασία: Σε ρολλά ή φύλλα

Διαστάσεις:

  • Τα ρολλά έχουν μήκος από 1 m έως 25 m και πλάτος από 1 m έως 1.80 m
  • Τα φύλλα έχουν μήκος από 1 m έως 5 m και πλάτος από 1 m έως 1.80 m

Πώληση: Με το τετραγωνικό μέτρο (ευρώ/m2)

ΜΑΥΡΟ ΚΑΡΕ
ΒΡΟΓΧΟΣ (ΜΑΤΙ) (mm) ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (mm) ΒΑΡΟΣ (kg/m2)
20 Χ 20 3 5.5
30 Χ 30 3 4.4
30 Χ 30 4 6.0
40 Χ 40 3 2.7
40 Χ 40 4 4.2
40 Χ 40 5 7.2
50 Χ 50 3 2.3
50 Χ 50 4 3.7
50 Χ 50 5 5.5
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΕ
ΒΡΟΓΧΟΣ (ΜΑΤΙ) (mm) ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (mm) ΒΑΡΟΣ (kg/m2)
20 Χ 20 3 5.5
30 Χ 30 3 4.4
30 Χ 30 4 6.0
40 Χ 40 3 2.7
40 Χ 40 4 4.2
50 Χ 50 3 2.3
50 Χ 50 4 3.7