Σύρμα Γαλβανιζέ

Το σύρμα γαλβανιζέ, ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής του και τις τελικές εφαρμογές-χρήσεις, χωρίζεται σε 4 βασικές κατηγορίες :

 • Γαλβανισμένο Σύρμα Κοινό Μαλακό

  (μαλακό σύρμα με εφελκυστική τάση < 500 N/mm2 και πάχος γαλβανίσματος 50-110 gr/m2, κατάλληλο για την παραγωγή πλεγμάτων περίφραξης σε ρολλά, κατασκευή αμπελιών κλπ)
 • Γαλβανισμένο Σύρμα Ημίσκληρο

  (ημίσκληρο σύρμα με εφελκυστική τάση 500-900 N/mm2 και πάχος γαλβανίσματος 50-110 gr/m2, κατάλληλο για την παραγωγή πλεγμάτων περίφραξης σε φύλλα, κατασκευή πορτών περίφραξης κλπ)
 • Γαλβανισμένο Σύρμα Βαρέως Τύπου

  (μαλακό ή ημίσκληρο σύρμα με πάχος γαλβανίσματος 220-350 gr/m2, κατάλληλο για την παραγωγή αντιπλημμυρικών πλεγμάτων και πλεγμάτων περίφραξης υψηλής αντοχής κλπ)
 • Γαλβανισμένο Ατσαλόσυρμα

  (ατσαλόσυρμα με εφελκυστική τάση 1600-2000 N/mm2 και πάχος γαλβανίσματος 220-300 gr/m2, κατάλληλο για την κατασκευή κονσερτίνων, γαλβανιζέ ελατηρίων κλπ)