Σύρμα Μαύρο Μαλακό Καμμένο (Ανοπτημένο)

Τύπος: Σύρμα μαύρο μαλακό καμμένο (ανοπτημένο)

Εφαρμογές: Οι εφαρμογές του μαύρου μαλακού καμμένου σύρματος είναι πάρα πολλές, ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής:

  • Το μαύρο μαλακό καμμένο 0.10-0.40 mm, σε καρούλια των 1-5 kg, χρησιμοποιείται στην κατασκευή σιτών, στην κατασκευή πλαστικοποιημένου εύκαμπτου σύρματος για δεσιές, κλπ
  • Το μαύρο μαλακό καμμένο 0.90-1.00 mm, σε ρόλλους κατασκευής των 25 kg, χρησιμοποιείται στο δέσιμο και τη πλέξη καλαμωτών ψαθών σκίασης, για δεσιές λεπτών υλικών, κλπ
  • Το μαύρο μαλακό καμμένο 1.20 mm, σε κουλούρες των 2 kg και σε ρόλλους κατασκευής των 25 kg, χρησιμοποιείται στο δέσιμο του σιδήρου στην κατασκευή οικοδομών
  • Το μαύρο μαλακό καμμένο 1.80 mm σε πομπίνες των 40 kg (σύρμα χορτοδεσίας), χρησιμοποιείται στη δεματοποίηση τριφυλλιών, άχυρων, καλαμιών, κλπ
  • Το μαύρο μαλακό καμμένο 2.20 mm, σε κουλούρες των 2 kg και σε ρόλλους κατασκευής των 50-100 kg, χρησιμοποιείται στη στήριξη ξυλοτύπων-καλουπιών στην κατασκευή οικοδομών
  • Το μαύρο μαλακό καμμένο 3.00-3.10-3.50-4.00 mm σε πομπίνες των 40 kg, χρησιμοποιείται στη δεματοποίης χαρτόμαζας, στη βιομηχανία ανακύκλωσης, κλπ
  • Το μαύρο μαλακό καμμένο 3.00-4.00-5.00 mm, σε ρόλλους κατασκευής των 50-100 kg, χρησιμοποιείται για δεσιές υλικών στα γαλβανιστήρια, στην κατασκευή οικοδομών, κλπ

 

Ποιότητα: SAE 1006

Διάμετροι: Από 0.10 mm έως 8.00 mm

Συσκευασία: α) σε κουλούρες 2 kg (δίκυλα), με χαρτί ή χωρίς χαρτί, β) σε ρόλλους κατασκευής 25 kg, γ) σε ρόλλους κατασκευής 100-500 kg, δ) σε πομπίνες 40 kg, ε) σε καρούλια 1-5 kg